روش تهیه عصاره گیاه شاهدانه:
سرشاخه های گلدار شاهدانه هندی ۱ واحد، الکل ۶۰ درصد ۶ واحد، آب مقطر ۱ واحد گرفته و طبق روش معمول از آن عصاره تهیه می کنند. مقدار خوراک این عصاره ۵ سانتی گرم تا ۵ دسی گرم بر حسب مورد در رفع حساسیت های شدید و دردهای رماتیسمی مصرف می شود.

 

 

منابع:
parandeban.com
hidoctor.ir
beytoote.com
aftabir
vista.ir
روزنامه تهران امروز
wikipedia.org

منبع پروتما: https://golhateb.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87